Ifjúsági coach képzés

Miről szól az Ifjúsági Coach Továbbképzés?

Az ifjúsági coaching sok esetben erőforrás-beszélgetés, fókuszált kérdezéstechnikával jövőorientált szemlélettel.  Amit egy fiatal kezdetben problémaként el meg és kinyilvánít a coaching ülésen, abból a coach, anélkül, hogy bármilyen javaslatot vagy tanácsot adna, egy pozitív jövőkép megalkotására sarkallja őt, ezzel elindítva egy önálló konstruktív, hatékony es tartós változási folyamatot a gondolkodásban.

A kamaszok is pontosan megértik a folyamat során, hogy egy változást nem feltétlen csak a környezetüktől kell elvárniuk, hisz ők maguk a változás igazi mozgatórugói és a saját viselkedésük megváltoztatásával a környezetük is automatikusan meg fog változni. A feltételezés és cél, hogy azt erősítjük az ifjú kliensben, amiben jó, akkor ettől csak még jobb lesz. A belső kétség és frusztráció elpárolog, a helyét pedig elégedettség, hit, önbizalom és tudatosság válthatja fel. Ez a szemléletmód a fiatalokat személyre szabottan vonja be, önállóságra és a másokkal való hatékony együttműködésre ösztönöz, nem sztereotipizál és megengedővé tesz. A cél végeredményben az, hogy a gyerek kiegyensúlyozott és boldog legyen, fedezze fel az erősségeit, találja meg a saját útját, mi felnőttek pedig adjunk számukra nagyobb teret, autonómiát és bizalmat mindehhez.

A mindennapi életben gyakran beleesünk abba a hibába, hogy mindig mindent pontosan megmondunk és előírunk a gyerekeknek, mert mi, felnőttek azt gondoljuk, hogy sokkal jobban tudjuk, mi a helyes és célravezető út számukra.

A coaching szemlélet ezzel szemben pont arra tanít, hogy bízzunk a gyermekben, tekintsünk rá, mint autonóm lényre, aki képes lesz megoldani a problémáit egyedül is, természetesen biztosítva őt arról, hogy ha támogatásra van szükségük, mi továbbra is mindig ott leszünk, mint szeretetteli bizalmi es biztonsági háttér, amelyre azonban erre egyre kevésbé lesz igénye, mert önállóan is képes lesz minderre- erre ösztönözzük a coaching folyamat során.

Az ifjúsági coaching folyamat során a fiatalok nyíltan beszélhetnek a legféltettebb titkaikról, érzéseikről és minden olyan dolog is felszínre tud jönni, ami a közösségi portálokon és az internet világában torzított képet mutat. Mert, hogy amit ott látnak, az nem a „hús-vér valóság”. Saját önképük, önbizalmuk és érzelmi intelligenciájuk pedig akkor fejlődik a legjobban, ha azokat őszinte légkörben a valós alapokra és a már meglévő erősségekre építjük.

Korosztálytól függően a feltáró és fejlesztő beszélgetéseken felül, különböző kreatív, interaktív és játékos feladatok, otthoni gondolkodók, naplók, cselekvési és erőforrás-kártyák, fénykép-történetek és további eszközök tarhaza támogatják a fiatalokat abban, hogy a bennük lévő lehetőségekből kézzelfogható valóság váljon.

Az ifjúsági coaching témái egészen sokfélék lehetnek, ezek közül néhány példa:

 • Pályaválasztási dilemmák. Mi leszek, ha nagy leszek? Szülői, oktatási és saját elvárások kereszttüzében
 • Egyetem alatt és után, kilépés a nagybetűs életbe
 • Maximalizmus, önbizalomhiány
 • Megfelelés vagy kiközösítés
 • Vizsgadrukk, leblokkolás
 • Tanulási nehézségek, szorgalom, kitartás
 • Kudarckezelés
 • Haragkezelés
 • Új készségek elsajátítása
 • Tanár-diák közti nézeteltérések, konfliktusok kezelése, feloldása coaching szemlélettel
 • Kompetencia határok- mi a coach hatásköre, mi az, ami ezen túlmutat
 • Viselkedés változtatás támogatása
 • Érzelmi szálak, pl. féltékenység kezelése
 • Gyermek-, szülő kapcsolat javítása, otthoni problémák jobbá tétele
 • Kommunikáció: önkifejezés, kérés, elutasítás
 • További serdülőkori kihívások stb.

Tapasztalatom szerint néhány példa arról, ami gondot okoz a gyereknek és ez által a környezetének is:

 • Hogyan kezelje az érzelmeit?
 • Hogyan cselekedjen a környezetének elfogadhatóan?
 • Hogyan oldja meg a konfliktusait?
 • Hogyan tudjon jobban és hosszabb ideig koncentrálni?
 • Hogyan legyen tudatosabb a testét illetően? Mit tegyen akkor, ha folyton beteg? Hogyan oldja fel a krónikus betegségek mögötti konfliktusait?
 • Hogyan és milyen eszközökkel dolgozza fel, ha meghalt valakije vagy elváltak a szüleik vagy bármiféle egyéb veszteséget kell elszenvednie?
 • Hogyan legyen képes egy újszerű látásmódot elsajátítani, amelynek során pozitívabb, őszintébb életet élhet? stb.

Akár szakemberként, akár szülőkent véleményem szerint az az egyik fő célunk az életben, hogy a gyermekek képessé váljanak felismerni nehézségeiket, önállóan megoldani azokat, boldog kiegyensúlyozott, kiteljesedett életet élő felnőttekké váljanak, így az egész társadalomra meghatározó, pozitív hatással legyenek.

Az ifjúsági coach továbbképzéssel az a célunk, hogy új gazdag tudásanyaggal, gyakorlati hatékony eszköztárral felkészítsük mindenkit erre a specializált, nem könnyű, de gyönyörű munkára. Velünk tartasz? Nézz bele az Online Ifjúsági Coach Továbbképzésbe!

Tapasztalt csapatunk minden tagja nagy szeretettel vár!

Zalai-Zempléni Zsófia
az ifjúsági coach képzés szakmai vezetője
okleveles közgazdász, consciousness coach©, mediátor